Indeed stelt feedback altijd op prijs

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het schrijven van een review:

  • Richt je op het bedrijf en de persoonlijke ervaringen in je baan bij dat bedrijf
  • Geef details over wat wel en wat niet bevalt/beviel bij het bedrijf
  • Zorg dat alles wat je in je review schrijft waar en juist is
  • Voor alle reviews die worden ingediend gelden de voorwaarden zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om een review niet te publiceren als deze iets van de navolgende inhoud bevat of als het andere richtlijnen schendt:

  • Obsceniteiten, discriminerende taal of andere taal die niet geschikt is voor een publiek forum
  • Advertenties, "spam" of referenties naar andere bedrijven, aanbiedingen of websites
  • E-mailadressen, URLs, telefoonnummers, postadressen of andere vormen van contactinformatie
  • Kritisch of hatelijk commentaar op andere reviews of op andere reviewers op dezelfde pagina
  • Aantijgingen van onwetmatige activiteit - dit forum is niet bedoeld voor aangifte van wandaden

Bedankt voor je review!