Veiligheidsregio Fryslân

Over Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij werken alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.

Claim deze Bedrijfspagina
Links
Veiligheidsregio Fryslân website

Twitter