TU Delft
Ontvang wekelijkse updates, nieuwe vacatures en reviews

TU Delft Carrières en werk

Over ons
De Technische Universiteit Delft (TU Delft) is een Nederlandse universiteit in de stad Delft. De TU Delft bestaat ruim 165 jaar, maar draagt pas sinds 1986 zijn huidige naam.

De effecten van een significante toename van de wereldbevolking in de komende decennia vereist in combinatie met het nastreven van steeds hogere welvaartniveaus majeure technologische
 – meer... doorbraken om aan levensbehoeften te voldoen. Deze mondiale ontwikkeling zal in de komende jaren de maatschappelijke opdracht en positie van de TU Delft voor de lange termijn diepgaand beïnvloeden; dit in een context van verdere ingrijpende internationalisering van politieke, economische en wetenschappelijke netwerken.

De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal.


De TU Delft wil haar missie uitvoeren door nieuwe, grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken: kennis als product. Centraal hierbij staat - vanuit een perspectief op duurzaamheid – het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen. Haar faculteiten en haar unieke grootschalige technische onderzoeksfaciliteiten vormen hierbij een belangrijke basis. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen
 – minder
Wie zijn wij

Hoe is het om bij TU Delft te werken?

4,0
Werk-privébalans
3,6
Compensatie/Arbeidsvoorw.
3,5
Doorgroeimogelijkheden
3,5
Management
3,8
Bedrijfscultuur

Wat wordt er gezegd over het leiderschap bij TU Delft?

91%
van de medewerkers geeft een waardering over de prestaties van de CEO
De CEO-waardering is gebaseerd op 11 reviews