Royal Topzorg
Ontvang wekelijkse updates, nieuwe vacatures en reviews

Royal Topzorg Carrières en werk

Over ons
Onze kijk op zorg

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. De komende jaren zet de vergrijzing door en mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Omdat zij dat willen of omdat zij niet in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleeghuis. Hierdoor neemt de vraag naar huishoudelijke zorg, individuele begeleiding en thuiszorg toe. Om
 – meer... dit alles in goede banen te leiden werken we als Royal Topzorg samen met vele gemeenten. Als zorgorganisatie willen we zorg bieden aan iedereen.
Platte organisatie


We zijn een platte organisatie, waarbij onze zorgcoördinatoren de contacten onderhouden met de cliënten. Onze afdeling planning is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe cliënten en het maken van een goede match tussen cliënt en medewerker. De afdeling administratie verzorgt de facturatie richting gemeenten en de afdeling P&O zorgt voor alle personeelszaken. Met zeer veel medewerkers komen we iedere dag bij de cliënten thuis voor huishoudelijke verzorging en individuele begeleiding.


Geluk en zingeving


We onderscheiden ons in de manier waarop we die huishoudelijke zorg verlenen: we bieden geluk door betrokken te zijn en een bijdrage te leveren aan zingeving aan het leven van onze cliënten. In ons werk denken we aan wat morgen beter kan. Tegelijkertijd willen we vandaag genieten. Het gaat ons om geluk. Gelukkige mensen zijn hartelijke mensen die tevredener en optimistischer zijn.


Mensen staan centraal


Om mensen te ondersteunen in een waardig bestaan staat voor ons het welzijn van de héle mens centraal. Dit brengen we in de praktijk door nauw samen te werken met anderen. Niet alleen met huisartsen, maar ook aan maatschappelijk werkers en wijkteams van de gemeente. Want alleen door oog te hebben voor al deze factoren kunnen we ons doel behalen: levenskwaliteit bieden aan onze cliënten.
 – minder
Wie zijn wij

Hoe is het om bij Royal Topzorg te werken?

3,5
Werk-privébalans
3,2
Compensatie/Arbeidsvoorw.
2,5
Doorgroeimogelijkheden
3,4
Management
3,3
Bedrijfscultuur