Montessori Kinderopvang
Ontvang wekelijkse updates, nieuwe vacatures en reviews

Montessori Kinderopvang Carrières en werk

Over ons
Montessori kinderopvang bestaat al ruim 15 jaar en werkt vanuit de visie waarin we uitgaan van wat er in het kind van oorsprong zit. Vanuit de Montessori visie wordt gekeken naar hoe het kind een voorbereide omgeving nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Vlak na het eerste Montessori Kinderdagverblijf in 2003 zijn we gestart met het ontwikkelen
 – meer... van een Montessori Buitenschoolse opvang. Inmiddels hebben we verschillende kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties opgericht.

Ondertussen zijn ook de eerste Montessori kindcentra geopend in samenwerking met Montessori Basisscholen. Een optimale uitwerking van de doorgaande ontwikkelingslijn wordt mogelijk gemaakt door de visie van Montessori als vertrekpunt, organisatorische gelijkwaardigheid, een goede bedrijfsvoering, kwalitatieve begeleiding en door het samen te verbinden.


Samen met de basisschool wordt er daadwerkelijk binnen één locatie samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen. Bijvoorbeeld door samen integraal een Montessori kindcentrum te realiseren. Wij nodigen u van harte uit om één van onze locaties te bezoeken en kennis te maken met elkaar.
 – minder
Wie zijn wij