Ontvang wekelijkse updates, nieuwe vacatures en reviews

Wat is de bedrijfscultuur bij KLM?

4 antwoorden

  • Informeel, open, zakelijk

  • Je bent geen passagier maar een klant

  • Team works

  • Er is een duidelijk 'familie-gevoel' binnen de KLM,
    op iedere afdeling is te merken dat men trots is deel

    te mogen zijn van deze 'blauwe familie'! Dit spreekt

    ook uit de vele KLM-families, van vader op zoon/dochter etc. en de zeer vele langdurig jubilarissen!

Help werkzoekenden meer te weten te komen over het bedrijf door objectief en beknopt te antwoorden.

Je antwoord kan door iedereen worden gelezen. Voeg geen persoonlijke informatie toe.

Al deze content is door gebruikers gegenereerd; Indeed en dit bedrijf staan niet in voor de accuraatheid ervan.