Video afspelen via YouTube-knop

Vragen en antwoorden over Bastion Hotels

Dit is wat mensen hebben gevraagd en geantwoord over het werken en solliciteren bij Bastion Hotels.

Stel een vraag.

Je vraag zal door iedereen kunnen worden gelezen. Plaats geen persoonlijke informatie. Richtlijnen
De vragen zijn rechtstreeks van toepassing op Bastion Hotels.
  • Hoe is de omgeving en de sfeer?
  • Hoe zijn de werktijden georganiseerd?
  • Zijn er nuttige tips om het goed te doen tijdens het sollicitatiegesprek?

25 vragen

Ik heb geen stress, vind het werk vooral heel erg leuk. Ik ben wel een harde werker. Heb een leuk team en de vaste gasten zorgen ook voor veel plezier. Het 'thuisgevoel' is echt waar.

Beantwoord door Bastion Hotels

De werktijden verschillen. Er kan gewerkt worden gedurende de hele dag of nacht. Ook wordt er rekening gehouden met je lesrooster. Je kunt aangeven wanneer je wel of niet kunt werken voordat het rooster wordt gemaakt.

Beantwoord door Bastion Hotels

Je kunt een contract met nul uren krijgen. Dat betekent dat jij zelf kunt aangeven hoeveel je zou willen werken. Maar je kunt bij goed functioneren ook een garantie contract krijgen. Dat betekent dat je zeker weet hoeveel uur jij per week kunt werken.
Je kunt ook altijd in een combinatie van meerdere functies werken als je dat leuk zou vinden.

Beantwoord door Bastion Hotels

Elke dag is weer een verrassing. Elke dag zijn er dingen die anders gaan en opgelost moeten worden. De sfeer met collega's en gasten is heel erg leuk. Het is belangrijk om samen een goed team te zijn.

Beantwoord door Bastion Hotels

Reiskosten woon/werkverkeer worden vergoed volgens een staffel. De reiskosten naar andere locaties worden vergoed met 0,19 cent per kilometer.

Beantwoord door Bastion Hotels

In de Horeca wordt hard gewerkt. Er zijn rustigere periodes en uiteraard ook drukke periodes. De Hotelmanagers hebben zelf de mogelijkheid om de inzet van oproepkrachten te bepalen. Hieraan zijn natuurlijk wel normen verbonden. Er zijn tools om dit goed in de gaten te houden.

Beantwoord door Bastion Hotels

Managers met een fulltime contract hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar. Deze zijn op te nemen volgens een vakantieplanning. De Regiomanager beoordeelt dit.

Oproepkrachten krijgen per gewerkt uur de vakantiedagen en vakantiegeld meteen per uur betaalt.

Beantwoord door Bastion Hotels

Bastion gaat nog veel uitbreiden.

Beantwoord

Voor oproepkrachten zal 1 of 2 gesprekken in een hotel plaatsvinden.

Beantwoord door Bastion Hotels

Profiel geclaimd